Blog

Projecte d’ordre per a la concessió d’ajudes per a l’extensió de cobertura de banda ampla

Des de el COITCV informem a tots els col·legiats que es troba en fase de consulta púbica, l’ordre de bases d’ajudes per a la banda ampla. Consutla la proposta d’ordre d’ajudes en DGTIC – Normativa

D’acord amb la resolució publicada en el DOGV(núm. 8320 / 19.06.2018), les aportacions al projecte es podran presentar fins al 31 de juliol per totes les persones i entitats que ho consideren oportú.

Les al·legacions, suggeriments i observacions efectuades per les persones o entitats han de dirigir-se per escrit a la DGTIC i presentar-se pels mitjans previstos en la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedimineto administratiu comú de les administracions públiques. Podran enviar també les al·legacions a l’e-mail telecomunicacions@gva.es.

0 vegades llegit   -   No preferit   -   Envia el missatge