Blog

Els Corts recolza la labor dels col·legis professionals

El passat 22 de febrer, el ple dels Corts aprovava per unanimitat la Proposició de Llei que  modifica l’article 21 de la Llei 6/1997, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de fer un pas més en la lluita contra l’intrusisme. En aquest sentit, l’aprovació de la Llei 4/2019 suposa un pas positiu per a l’activitat col·legial i les garanties que des dels col·legis s’ofereix a la societat valenciana de l’excel·lència dels seus professionals col·legials.

Aquesta Llei suposa una pas més en la lluita contra l’intrusisme professional, en tipificar per primera vegada com una mancada molt greu l’omissió de la colegiación per a aquelles professions regulades i legitimar al mateix temps a la Generalitat Valenciana per a sancionar a els qui tenint l’obligació d’estar col·legiats, ometen aquest deure.

La recent reforma afig un apartat a la disposició amb la finalitat de sancionar econòmicament aquells supòsits en els quals un professional que té l’obligació d’estar col·legiat per a exercir la seua professió conforme a la llei estatal de col·legis professionals, incomplisca aquest requisit.

Font: NP Unió Professional València


Descàrregues

0 vegades llegit   -   No preferit   -   Envia el missatge


Publica el comentari

You must be logged in to post a comment.


Descàrregues