Blog

Novetat legislativa: Tecnologia, mitjans i telecomunicacions

Sobre Noms de domini en Internet
Reglamente (UE) 2019/517 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2019, sobre l’aplicació i el funcionament del nom de domini de primer nivell «.eu», pel qual es modifica i es deroga el Reglament (CE) n.° 733/2002 i es deroga el Reglament (CE) n.° 874/2004 de la Comissió.
Veure font: Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) Sèrie L 29/03/2019

Informació faciltiada per Cuatrecasas

0 vegades llegit   -   No preferit   -   Envia el missatge


Publica el comentari

You must be logged in to post a comment.