Blog

Programa ARA TU: Beques per a la dona Telefònica

El Institut de la dona a través de la Fundació SEPI, està desenvolupant el programa ARA TU.

El objectiu d’aquest programa és aconseguir major visibilitat i apoderament de dones titulades en disciplines científiques i tecnològiques, trencar estereotips possibilitant així el seu posterior accés a un lloc de treball en les empreses del sector i impulsar el desenvolupament professional de les dones que s’han format en aquestes disciplines.

El Programa està destinat a dones joves estudiants o titulades universitàries de l’àmbit de les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), que podran desenvolupar períodes de formació-pràctica com a becàries, en aquesta segona convocatòria, en Telefónica, sota la supervisió de tutores i tutors idonis. El programa es completa amb un mòdul formatiu que inclou habilitats de gestió, eines de desenvolupament personal i mòduls sobre les últimes tendències empresarials en àmbit STEM.

Les característiques generals del projecte s’exposen en les Bases de la Convocatòria, que pots consultar ací.

0 vegades llegit   -   No preferit   -   Envia el missatge


Publica el comentari

You must be logged in to post a comment.