Blog

HORIZONTE-CV

S’ha publicat en el DOGV la Resolució de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la es convoquen subvencions per a la preparació de propostes que concórreguen a convocatòries del Programa Marque de la Unió Europea de Recerca i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORITZÓ-CV).

 • Beneficiaris
  • Empreses amb seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana (s’exclou a les empreses que desenvolupen activitats de consultoria en les matèries objecte d’aquesta convocatòria.
 • Actuacions subvencionables
  • Costos de consultoria i serveis equivalents destinats a l’assessorament en la preparació, elaboració i presentació de projectes per a concórrer a les convocatòries del Programa europeu Marque de Recerca i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (H2020) en qualsevol dels seus tres pilars principals (ciència excel·lent, lideratge industrial i reptes socials), en matèria d’acords i propietat dels resultats dels projectes i, les despeses associades a les gestions per a la cerca de socis.
 • Requisits
  • Els projectes que es presenten a la convocatòria H2020 hauran de tenir un pressupost mínim de 70.000 %o20AC.
  • Els projectes hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat al 01/01/2019 i finalitzar abans del 31/12/2019.
  • Els costos subvencionables no podran rebre simultàniament ajudes procedents d’altres convocatòries d’aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Subvenció
  • Fins al 75 % del cost subvencionable, amb un límit màxim de 7.500 %o20AC en projectes presentats a la convocatòria H2020 amb pressupost entre 70.000 i 200.000 %o20AC i, un límit de 15.000 %o20AC per a projectes amb un pressupost superior.
 • Sol·licitud
  • La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida es realitzarà de manera telemàtica a través de el Registre telemàtic de l’IVACE.
  • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2019.

Més informació


Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.