Blog

BIM en projectes d’infraestructures de telecomunicacions

BIM (Building Information Modeling) ofereix treballar en un model digital 3D que comparteixen tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte d’edificació. Permet un treball col·laboratiu així com una millora en els mesuraments i els càlculs i possibilita preveure col·lisions entre els diferents serveis. Un altre avantatge que ens ofereix és el seu possible ús en realitat augmentada.

Óscar Alcón Peña, vicedegà del COITCV, ens explica les noves perspectives i com afecta la tecnologia BIM als projectistes de telecomunicacions en el següent artícle que vos recomanem que no vos perdeu.