Blog

Beques Fulbright

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en col·laboració amb la Comissió Fulbright convoca 12 beques dirigides a titulats universitaris per a realitzar estudis de màster en universitats i altres institucions d’educació superior als EUA durant el curs 2020/2021.

A aquesta convocatòria, que forma part de les accions desenvolupades entre el Ministeri i la Comissió *Fullbright d’Intercanvi entre Espanya i els Estats Units, podran presentar-se totes les persones que hagen finalitzat amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 estudis de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 5 de febrer de 2020, i es formalitzaran a través de la seu electrònica del Ministeri

La duració de les beques és de dotze mesos, prorrogable per un altre període màxim de dotze mesos. El *perodo de gaudi d’aquestes beques s’establirà segons el calendari acadèmic de la universitat de destinació.

Les beques ofereixen una dotació mensual de 2.220 €, a la qual se li suma una quantitat en concepte de matrícula o taxes acadèmiques per l’import màxim de fins a 20.000 euros. A més, la Comissió *Fulbright finançarà les despeses de viatge d’anada i volta per un import de 1.500 euros.


Publica el comentari

You must be logged in to post a comment.