Blog

Subvencions CDTI a projectes d’I+D i d’inversió enfront del COVID-19

El Ministeri de Ciència i Innovació ha llançat, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) la convocatòria de subvencions destinada a projectes d’I+D i d’inversió enfront del COVID-19..

Beneficiaris: Empreses amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, amb les excepcions recollides en l’article 3 de la convocatòria. Per a projectes d’I+D+i també centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació.

Projectes subvencionables:

  • Projectes d’I+D: Activitats d’investigació industrial o desenvolupament experimental relacionades amb la COVID-19, incloent bovines, medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de protecció, així com les innovacions de processos per a una producció eficient dels productes necessaris. Inici de projectes en 2020 i finalització màxim el 31 d’octubre de 2021.
  • Projectes d’Inversió: Inversions per a la fabricació de productes relacionats amb la COVID-19. S’inclouen els medicaments (incloses bovines) i els tractaments, els seus productes intermedis, els ingredients farmacèutics actius i les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i metges (inclosos els respiradors, la roba i l’equip de protecció, i les eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries per a la seua producció; i les eines de recollida / tractament de dades. Hauran d’implicar una millora en el procés de producció habitual o un increment de la seua capacitat de producció. Duració màxima de 6 mesos des de la data de concessió de l’ajuda. Inici en 2020 i finalització màxim 31 d’octubre de 2020. En l’Annex I de la convocatòria es detallen els àmbits d’I+D i productes relacionats amb la COVID-19 que podran ser objecte de les ajudes.

Requisits dels projectes: Els projectes hauran de permetre una implementació i posada en marxa a curt termini amb resultats concrets, primerencs i oportuns a la situació actual d’emergència sanitària. Percentatge màxim de subcontractació del 65% del pressupost elegible. Pressupost elegible màxim del projecte 625.000 €.

Subvencions: Fins al 80% del pressupost elegible. Ajuda incompatible, durant el seu període d’execució, amb qualsevol altra ajuda pública d’àmbit europeu, estatal o autonòmic amb idèntics objectius i finalitat.

Sol·licituds i termini: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre de 2020 o fins a l’esgotament dels fons assignats. Presentació sol·licitud online a través de la seu electrònica del CDTI.

Més informació:


Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.