Blog

Ajudes Impulsalicante per a persones treballadores autònomes i petites empreses d’Alacant

Les mesures socials i econòmiques adoptades per a la contenció de l’expansió de la COVID19 ha afectat amb molta duresa al teixit productiu i econòmic d’Alacant, i especialment, a les persones treballadores autònomes i les petites empreses.

Amb la finalitat de minimitzar l’impacte social i econòmic, preservar i recuperar l’ocupació i reactivar l’economia, des de l’Ajuntament d’Alacant s’ha habilitat una línia de 5 milions d’euros per a ajudar a la recuperació d’aquest col·lectiu de treballadors i empreses.

Les bases de les “Ajudes Impulsalicante per a persones treballadores autònomes i petites empreses” estan publicades en la web www.impulsalicante.es. En aquests últims dies s’han realitzat algunes modificacions que afecten de manera important tant als tràmits per a la seua sol·licitud com a la compatibilitat de les ajuda. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, iniciant-se a les 9.00 hores de l’endemà hàbil a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província. Una vegada obert el termini de presentació, s’accedirà a citaprevia.alicante.es on el sol·licitant seleccionarà la data i franja horària per a presentar la sol·licitud en la seu electrònica.

Per a la realització d’aquest tràmit sol es requerirà introduir la identitat de la persona treballadora autònoma o assimilat (DNI/NIE) o petita empresa (CIF) que sol·licita l’ajuda, un correu electrònic i un telèfon de contacte.

Una vegada obtinguda la cita, haurà d’accedir, en el dia i franja horària seleccionada, al procediment habilitat en la seu electrònica municipal i emplenar allí tot el procés de sol·licitud. Per a aquesta tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada o haurà d’acudir a la representació a través de persona que sí que dispose d’ella, acreditant la representació.

La segona modificació important d’aquestes bases afecta  a la compatibilitat. Aquestes ajudes són compatibles amb les quals es puguen obtindre de qualssevol administracions o ens públics per a la mateixa finalitat, sempre que el total de totes les subvencions rebudes no supere la quantia de les pèrdues que justifica el beneficiari de la subvenció. No obstant això, després de l’Informe de no duplicitat emés per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana, les bases estableixen expressament la incompatibilitat d’aquestes ajudes amb les ajudes regulades pel Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID 19.

En la web de l’Agència Local està recollida tota la informació sobre aquesta convocatòria d’ajudes així com les bases i la guia de preguntes freqüents. Així mateix, s’ha habilitat una adreça de correu electrònic (ayudasimpulsalicante@alicante.es) i un telèfon, 669 466 112 per a atendre totes les consultes i dubtes que puguen sorgir sobre els tràmits de sol·licitud de l’ajuda, els requisits i la documentació a presentar.


Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.