Formación

2ª Edició. Curs Machine Learning

Resum del curs

06/11/2018 a 15/11/2018

16 h

Presencial y Telepresencial

Preu (Extern) : 215€
Preu (Acordat) : 185€
Preu (Col·legiat) : 150€

Vaig a confiar en...

course imageDr. David Monzó Ferrer (Doctor en Telecomunicacions)

Contingut del curs

Seré capaç de
 • Introduir-me en el món Machine Learning: aplicació, algorismes i casos d’ús reals.
 • Familiaritzar-me amb  l’execució d’algorismes de Machine Learning a través de llibreries i frameworks en Python.
Programa

1. Introducció al Machine Learning (2h)

 • Intel·ligència Artificial (AI), Machine Learning (ML) i Deep Learning (DL). Què són?
 • Casos d’ús
 • Fases d’un procés: adaptació dades, entrenament, predicció

2. Àlgebra bàsica i mesures de classificació (2h)

 • Matrius, mitjana, variància, normalització, distància Euclidea, Mahalanobis…
 • Mesures de classificació: Accuracy, Precission, Recall, Confusion Matrix…
 • Classificador Bayesiano

3. Algorismes Clàssics (I): Algorismes supervisats (2h)

 • Classificació vs. Regressió
 • Regressió Lineal i Logística
 • Classificadors
 • Bias vs. Variance
 • SVM, LDA

4. Algorismes Clàssics (II): Algorismes no supervisats (2h)

 • Clustering: K-means
 • Models de Variable Latent: Expectation-Maximization
 • Dimensionality Reduction: Anàlisi de Components Principals (PCA)

5.Introducció a Deep Learning (2h)

 • Motivació: Big
 • Data Xarxa Neuronal Simple (Shallow NN)
 • Xarxa Neuronal Profunda (Deep NN)
 • Tipus de Xarxes Neuronals (Recursivas, Convolutivas, Generatives…)

6. Introducció a un entorn de treball de ML amb Python (2h)

 • Introducció a Python amb Jupyter Notebooks
 • Llibreries numèriques: numpy i matplotlib
 • Llibreries de ML: scikit-learn
 • Llibreries de Deep Learning: Keras, TensorFlow

Pràctiques (4h)

 • Regressió Logística
 • Classificador amb reducció de dimensionalidad: PCA LDA
 • Xarxes Neuronals: Simple, Profunda

Inscripció

Tipus de curs

Propio, organiza COITCV/AVIT

Habitació

València (Avda. Jacinto Benavente, 12) y Telepresencial

Programar

Es realitzarà els dies: 6, 8, 13 i 15 novembre (dimarts i dijous) en horari de 16:00-20:00h.

Inici de la inscripció

20/06/2018

Fi inscripció

02/11/2018

Procés d'inscripció
 • Preu del curs: 215€ Si el teu col·legi professional està dins del conveni d’unió professional, indica-ho en la inscripció i podràs acollir-te al preu de COIT/AEIT.

 

 • Preu entitat col·laboradora: 185€ (indica en la inscripció a quina entitat pertanys perquè se’t faça la factura amb l’import correcte).

 

 • Preu COIT/AEIT: 150€ Si eres COITCV/AVIT: identifica’t com a tal i envia la “Inscripción del Col·legiat” (possibilitat de pagar el 100% amb el Bo Formació)

Inscripció col·legiat

Per favor, si ets un col·legiat, identifica't per matricular-teInscripció Curs (no col·legiats)

Utiliza este formulario para preinscribirte en el curso:

Per favor, suscriume al butlletí
He llegit i accepte la Política de Privacitat.
captchaCopie els cuatre carácter anti-spam, gracies.

Política de privacitat. En compliment de la Llei 15/1999 se l´informa que les dades aquí recollides, amb la finalitat de prestar servei a col·legiats, associats i usuaris, s´incorporen al fitxer del COITCV / AVIT, podent comunicar-los a tercers per idèntics fins, i autoritzant l´enviament de comunicacions comercials. COITCV / AVIT, com a destinatària i responsable del fitxer, s´obliga a adoptar les mesures de seguretat oportunes. El subministrament de les dades serà necessari per poder dur a terme els serveis sol·licitats. Els drets d´accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran exercitar-se en l´Avd. Jacinto Benavente, 12-1º-B 46005 València (Espanya), o telefònicament (96.350 94 94) o mitjançant el correu electrònic coitcv @ coitcv.org