Formación

Infraestructures d’operador i xarxes de fibra òptica

Resum del curs

24/09/2019 a 26/09/2019

8 horas

Presencial y Telepresencial

Preu (Extern) : 90€
Preu (Acordat) : 80€
Preu (Col·legiat) : 65€

Vaig a confiar en...

course imageJosé Francisco Olivert Ricart, Ingeniero de Telecomunicación y PmP. /Gerente de Altum Proyectos de Ingeniería S.L.

Contingut del curs

Seré capaç de

Objectius:

 • Tècnics: Conèixer l’arquitectura de les xarxes d’operadors, enfocant-se en les xarxes de fibra òptica, on s’aprofundirà en els fonaments de transmissió, les topologies de xarxa, les mesures de qualitat i certificació de les xarxes així com l’operació i manteniment de les xarxes en servei.
 • Ocupacionals: Les xarxes de fibra òptica són la base per a aconseguir els amples de banda necessaris per a tecnologies com el 5G i per tant seguiran tenint una demanda de professionals que siguen capaç d’operar i mantenir aquestes xarxes
 • Experiència pràctica: Es realitzarà un cas final integrador on es posaran en pràctica els coneixements explicats.
Programa

1- INTRODUCCIÓ A les XARXES DE COMUNICACIONS

 1. DEFINICIÓ DE XARXA DE COMUNICACIONS
 2. CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES DE COMUNICACIONS
 3. TOPOLOGIES DE XARXA MÉS COMUNES
 4. ARQUITECTURA DE XARXES D’OPERADOR
 5. CONCEPTES BÀSICS DE TRANSMISSIÓ

2-INTRODUCCIÓ A les XARXES ÒPTIQUES

 1. PARÀMETRES CARACTERÍSTICS D’UNA ONDA
 2. L’ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC. BANDES DE TREBALL
 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA FIBRA ÒPTICA
 4. TIPUS DE FIBRA ÒPTICA
 5. ATENUACIÓ EN LA FIBRA ÒPTICA
 6. LES FINESTRES DE TRANSMISSIÓ
 7. DISPERSIÓ
 8. DISPERSIÓ CROMÀTICA
 9. PMD
 10. ESTANDARES EXISTENTS PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODO
 11. ITU T G652. FIBRA ÒPTICA MONOMODO AMB DISPERSIÓ OPTIMITZADA EN SEGONA FINESTRA

3-CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

 1. CABLES DE FIBRA ÒPTICA
  1. COBERTA
  2. ESTRUCTURA
 2. CAIXES D’ENTRONCAMENT
 3. REPARTIDORS
 4. CONNECTORS I ACOBLADORS
 5. FILTRES SPLITTERS

4-CANALITZACIONS EN DOMINI PÚBLIC O PRIVAT

 1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA
 2. SECCIÓ TIPUS
 3. MATERIALS UTILITZATS
  1. TUBS ARQUETES/CÀMERES DE REGISTRE
  2. FORMIGÓ
  3. ASFALTE
  4. ZAHORRAS I MATERIALS DE FARCIT
 4. CRITERIS DE DISSENY
 5. ALTRES INFRAESTRUCTURES UTILITZADES
  1. PALS PER A ESTESES AÈRIES
  2. INSTAL·LACIÓ EN CLAVEGUERAM
  3. METRE I GALERIES DE SERVEIS
 6. PERFORACIONS HORITZONTALS

5-SUBCONDUCTADO I ESTESA DE CABLE

 1. SUBCONDUCTADO
 2. OBTURACIÓ
 3. TENDIT DE CABLE
  1. TENDIT MANUAL
  2. TENDIT MECÀNIC
  3. TENDIT PER FLOATING
 4. RESERVES DE CABLES
 5. TENDITS AERIS

6-ENTRONCAMENTS DE FIBRA ÒPTICA

 1. PROCÉS D’ENTRONCAMENT A FUSIÓ
 2. CARTES D’ENTRONCAMENT

7-INTRODUCCIÓ A les XARXES FTTX

 1. TIPOLOGIES DE DESPLEGAMENT XARXES FTTX
 2. XARXES FTTH. L’ESTANDAR ITU T G984 XARXES GPON
 3. XARXES FTTN.

8-MESURES DE QUALITAT EN XARXES ÒPTIQUES

 1. MESURES DE POTÈNCIA
  1. EQUIPS DE MESURADA
  2. FONAMENTS DE MESURA
  3. VALORES LÍMIT
  4. MODELE D’INFORME
 2. MESURADES REFLECTOMÉTRICAS
  1. FONAMENTS DE MESURADA
  2. PARÀMETRES A CONFIGURAR
  3. CONFIGURACIÓ DE LA MESURADA
  4. TIPUS D’ESDEVENIMENTS
  5. VALORES LÍMIT MODELE D’INFORME
  6. EXEMPLES PRÀCTICS

9-PROJECTE TIPUS DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA

 1. MEMÒRIA
 2. PLEGUE DE CONDICIONS
 3. ESTUDIE/ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
 4. ESTUDIE DE GESTIÓ DE RESIDUS
 5. PRESSUPOSAT
 6. PLÀNOLS

10-OPERACIONS EN XARXES EN SERVEI

 1. INSERCIÓ DE CLIENTS EN ANELLS
 2. CANVIS DE SECCIÓ
 3. DETECCIÓ D’AVARIES

11-MARQUE REGULATORI I LEGISLATIU

 1. LLEI 9/2014 GENERAL DE TELECOMUNICACIONS
  1. ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA LLEI
  2. DRETS DELS OPERADORS I DESPLEGAMENTS DE XARXES PÚBLIQUES DE TELECOMUNICACIONS
 2. RD 330/2016 DE 9 DE SETEMBRE RELATIU A MESURES PER A REDUIR EL COST DE DESPLEGAMENT DE LES XARXES DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES D’ALTA VELOCITAT.
 3. OFERTA DE REFERÈNCIA DE SERVEIS MAJORISTES D’ACCÉS A INFRAESTRUCTURES D’OBRA CIVIL
 4. ORDENANCES MUNICIPALS. RESTRICCIONS Al DESPLEGAMENT

Inscripció

Tipus de curs

Propio, organiza COITCV/AVIT

Habitació

Valencia (Avda. Jacinto Benavente, 12) y Telepresencial

Programar

Se realizará los días 24 y 26 de septiembre en horario de 16:00-20:00h

Inici de la inscripció

14/05/2019

Fi inscripció

18/09/2019

Procés d'inscripció
 • Preu del curs: 90€ Si el teu col·legi professional està dins del conveni d’unió professional, indica-ho en la inscripció i podràs acollir-te al preu de COIT/AEIT.
 • Preu entitat col·laboradora: 80€ (indica en la inscripció a quina entitat pertanys perquè se’t faça la factura amb l’import correcte).
 • Preu COIT/AEIT: 65€ Si eres COITCV/AVIT: identifica’t com a tal i envia la “Inscripción del Col·legiat” (possibilitat de pagar el 100% amb el Bo Formació)

No està disponible la inscripció

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.