Formación

Kubernetes from Zero to Hero

Resum del curs

06/05/2020 a 25/05/2020

24 hores

Presencial

Preu (Extern) : 432€
Preu (Acordat) :
Preu (Col·legiat) :

Vaig a confiar en...

course imageCurs de formació realitzat en col·laboració amb l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI)

Contingut del curs

Seré capaç de
 • Configurar un entorn de desenvolupament compatible amb Kubernetes
 • Entendre la filosofia de desenvolupament i l’arquitectura de les aplicacions basades en Kubernetes
 • Administrar un clúster de Kubernetes
 • Adquirir nocions bàsiques de tècniques serverless basades en Kubernetes amb Kubeless
 • Conéixer i poder aplicar tècniques d’escalat elàstic en Kubernetes
Programa
 1. Introducció a Kubernetes
  1. Què és Kubernetes?
  2. Què necessite per a treballar amb Kubernetes?
  3. Kubernetes vs Amazon /Azure / BlueMix…
  4. AKS?EKS?…
  5. Arquitectura de Kubernetes
  6. Totes els aplicacions són candidates a usar Kubernetes?
 2. Introducció a Docker
  1. Què és Docker?
  2. Diferències entre Docker i Màquines Virtuals
  3. Instal·lació
  4. Docker CLI – Comandos més habituals
  5. Contenidors
  6. Imatges
  7. Dockerfile
  8. Arquitectura d’un contenidor
  9. Docker Compose
  10. Volums
  11. Docker Hub
  12. Docker Swarm
 3. Instal·lació de Kubernetes
  1. Minikube
  2. Docker Client
  3. Minikube vs Docker Client vs Kops vs Kubead
 4. Conceptes bàsics en Kubernetes
  1. Node
  2. Pods
  3. Replication Controller
  4. Deployments
  5. Services
  6. Pod State i Pod Lifecycle
  7. Cicle de vida d’un component
 5. Arquitectura d’aplicacions basades en Kubernetes
  1. Arquitectura programari recomanada
  2. Consideracions necessàries per a sistemes distribuïts
  3. Integració contínua
 6. Conceptes avançats en Kubernetes
  1. Service Discovery
  2. Ingress
  3. Autoscaling
  4. Volumes
  5. Daemons
  6. Resource Usage Monitoring
 7. Administració de Kubernetes
  1. Accés a la interfície d’administració
  2. Credencials
  3. Definició de quotes de recursos
  4. Namespaces
  5. Administració d’usuaris
  6. Xarxes
  7. Alta disponibilitat
 8. Com empaquetar i desplegar (bé) una aplicació en Kubernetes
 9. Serverless
  1. Què és serverless?
  2. Introducció a Kubeless
 10. Service Mesh amb Istio
  1. Traffic management
  2. Security
  3. Service Observability
  4. Request Routing
 11. Taller transversal: Construcció d’una aplicació basada en microservicios completa dones de zero (s’anirà construint al llarg del curs de manera incremental)
 12. Conclusions

Inscripció

Tipus de curs

Propio, organiza COITCV/AVIT

Habitació

Institut Tecnològic d’Informàtica- ITI. Ciutat Politècnica de la Innovació, Edifici 8G, Quarta Planta

Programar

Dilluns i dimecres de 16.00 a 20:00h

Inici de la inscripció

03/02/2020

Fi inscripció

26/04/2020

Procés d'inscripció
 • Preu públic general: 432€ (IVA no inclòs)
 • Associats AVIT: descompte del 15% pel conveni signat entre l’AVIT i l’ITI (aquest descompte no és aplicable en el curs quan estiga en “període de venda anticipada”) Consulta condiciones.

————————————————————————————————— Si eres associat i/o col·legiat identifica’t com a tal i envia la “Inscripció del Col·legiat”. Una vegada rebuda la inscripció t’enviarem el “codi descompte” perquè pugues aplicar-ho en la inscripció i obtindre el descompte. Si necessites més informació escriu a rrhh@coitcv.org amb el nom del curs i la consulta.


Inscripció col·legiat

Per favor, si ets un col·legiat, identifica't per matricular-teInscripció Curs (no col·legiats)

Utiliza este formulario para preinscribirte en el curso:

Per favor, suscriume al butlletí
He llegit i accepte la Política de Privacitat.
captchaCopie els cuatre carácter anti-spam, gracies.

Política de privacitat. En compliment de la Llei 15/1999 se l´informa que les dades aquí recollides, amb la finalitat de prestar servei a col·legiats, associats i usuaris, s´incorporen al fitxer del COITCV / AVIT, podent comunicar-los a tercers per idèntics fins, i autoritzant l´enviament de comunicacions comercials. COITCV / AVIT, com a destinatària i responsable del fitxer, s´obliga a adoptar les mesures de seguretat oportunes. El subministrament de les dades serà necessari per poder dur a terme els serveis sol·licitats. Els drets d´accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran exercitar-se en l´Avd. Jacinto Benavente, 12-1º-B 46005 València (Espanya), o telefònicament (96.350 94 94) o mitjançant el correu electrònic coitcv @ coitcv.org