Col·legia’t i Associa’t

Col·legia't / Associa't

Col·legia’t

Col·legiat. Pots colegiarte si tens un títol acadèmic que atorgue accés a la professió d’enginyers de telecomunicació. Actualment aquestes titulacions són “Máster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació” i la titulació de “Enginyer de Telecomunicació”.

Precol.legiat. Pots precol.legiarte si estàs matriculat en el “Máster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació” . Com precol,legiat pots accedir a gran nombres de serveis, excepte als relatius al treball professional, que estan reservats a col·legiats, sense cap tipus de cost i durant un període màxim de 2 anys

Associa’t

Associat. També podran pertànyer a l’AEIT aquelles persones que hagen obtingut el títol que habilite per a l’exercici de la professió d’Enginyer de telecomunicació fora del territori espanyol, sempre que aquest haja sigut homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o ben haja obtingut el reconeixement del títol a efectes professionals pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Estudiant-Associat. Poden formar part de l’AEIT com a Estudiant-Associat els qui tinguen superat un percentatge dels crèdits necessaris per a completar la titulació que habilite per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació. Aquest percentatge serà establit per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. En tot cas, també seran considerats Estudiants Associats aquells que cursen el Màster de la titulació que habilite per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació, i així ho sol·liciten.

L’interessat perdrà la seua condició d’Estudiant Associat, tant en l’AEIT com en les Associacions Territorials, i causarà baixa, quan havent finalitzat els estudis que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació, no s’haja inscrit com a Associat de nombre i, en tot cas, transcorreguts dos anys, des de la seua alta com a Estudiant Associat.

Inscripció en COIT

Ara pots fer tot via internet, prem aquí per iniciar el procés d’inscripció:

Inscripció en coit.es

Inscripció Telemàtica AEIT

Ara pots fer tot via internet, prem aquí per iniciar el procés d’inscripció:

Inscripció en aeit.es

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.