Eventos

Assemblea General AVIT


Detall de l'esdeveniment


Assemblea General Ordinària de l'Associació Valenciana d'Enginyers de Telecomunicació , amb la data, hora, lloc i ordre del dia que s'esmenta a continuació:Programa

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior. (llegir acta)
  2. Resum activitats de l’AVIT en l’exercici 2019
  3. Estat actual de comptes de l’AVIT
  4. Proposada pressupost 2020
  5. Activitats i projectes 2020
  6. Precs i preguntes

Inscripción

La inscripción está cerrada