Eventos

Asamblea General COITCV 2019


Detall de l'esdeveniment


Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación - Comunidad Valenciana, con la fecha, hora, lugar y orden del día que se menciona a continuaciónPrograma

Orden del día:

  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. (leer acta)
  2. Resumen actividades y estado de cuentas COITCV en el ejercicio 2019
  3. Propuesta presupuesto 2020
  4. Propuesta actividades/proyectos 2020
  5. Ruegos y preguntas

Inscripción

Para asistir telepresencialmente, solicita las instrucciones para conectarte a rrhh@coitcv.org

Inscripció en Esdeveniment

Per favor, suscriume al butlletí
He llegit i accepte la Política de Privacitat.
captchaCopie els cuatre carácter anti-spam, gracies.

Política de privacitat. En compliment de la Llei 15/1999 se l´informa que les dades aquí recollides, amb la finalitat de prestar servei a col·legiats, associats i usuaris, s´incorporen al fitxer del COITCV / AVIT, podent comunicar-los a tercers per idèntics fins, i autoritzant l´enviament de comunicacions comercials. COITCV / AVIT, com a destinatària i responsable del fitxer, s´obliga a adoptar les mesures de seguretat oportunes. El subministrament de les dades serà necessari per poder dur a terme els serveis sol·licitats. Els drets d´accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran exercitar-se en l´Avd. Jacinto Benavente, 12-1º-B 46005 València (Espanya), o telefònicament (96.350 94 94) o mitjançant el correu electrònic coitcv @ coitcv.org