València
Presentació de Visual Studio 2019

Encamina, empresa de el Parc AVIT, liderarà el llançament mundial de Visual Studio 2019 de Microsoft des de València, on es presentaran totes les novetats del nou Visual Studio: clonació de repositoris Git, plantilles per a facilitar l’inici de nous projectes, indicador d’estat del document, etc
La presentació tindrà lloc el 29 de maig de 2019 a les 16 hores en […]

Enginyer superior en el Departament de Salut

Oferta de Empleo

La presente convocatoria tiene como objeto la selección de un/a candidato/a para el nombramiento temporal en plaza vacante como Ingeniero Superior en el Departamento de Salud Valencia – Arnau de Vilanova – Lliria.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en […]