Les meues subscripcions

Inscriure en el Butlletí

Política de Provacitat. En compliment de la Llei 15/1999 se l’informa que les dades aquí recollides, amb fins comercials, s’incorporen al fitxer de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, podent comunicar-los a tercers per idèntics fins, i autoritzant l’enviament de comunicacions comercials. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana com a destinatària i responsable del fitxer, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat oportunes. El subministrament de les dades serà necessari per poder dur a terme els serveis sol·licitats. Els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran exercitar-se en Avd. Jacinto Benavente 12, 1B – 46005 Valencia o mitjançant el correu electrònic coitcv@coitcv.org